песок, мерење, 50мм

Јуни 2020 Средина на месец јуни, лето Господово 2020. Границите по Европата се отвараат полека, не секаде, ама за некој…

Феријален Сојуз

При крајот на минатиот век одеме на одмор у Охрид. Обично во летувалиштето “Младост“ кое беше дел од “Феријалниот сојуз…

АпенЦЕЛ

Недела, празник, 24ти мајго славиме делото на браќата ни Кирил и Методиј.Пролетно утро, многу облачно, малку ладно. Чичковците и тетките…

ПорноФОТОграфија

Презентирањето на човечкиот сексуален акт со цел да се возбуди посматрачот, се вика порнографија. Зборот “порнографија“ потекнува од грчкиот πόρνη…

За среќа треба време…

Ставаш у недела сабајле, и наместо дожд и магла, сонцето го осветлува чистото небо.Уклучуваш кафемашината, компјутерот и се мислиш дали…

СДО

“СДО“ Титовите пионери и војниците у “ЈНА“ (Југословенската Народна Армија) знаат дека СДО не е ниту партија, ниту некоја алатка…