Отварање на очи

06/2017 9-ти март. Тоа ти е исто каа “второ место“. Никој ни го памте, ни го лафе. Никој??? Е не … More