МАКЕДОНЕЦ

колку гордо звучи овој збор! Колку понос носи со себе! Сѐ додка не ја осетиш “традицијата“ 🙂 Роден у Кавадарци, … More

сиво е сѐ…

Ноември, 16ти Есен, магли, ладно … Се топлиме по дома и си ги планираме веќе полека Новогодишните, Божиќните празници. Време … More