Брисачи

Брисачите од колата у пазамарката, боневи за бензин, пар-непар денови за возење, ремонт на 100 000 км, … Има такви работи … More

за Македонцките работи

Преди ногу години, коа бе по активен по тиа Македонските друштва и организации, како членови на ЗМД работеме на исти … More