Забелешка

  “Лажат, СИТЕ лажат!“  ќе каже мојта Мајка со повишен глас, не оти дека црка, така гласно зборува! (“каа сите … More