ќе има ли крај?

уште еден убав пролетен ден кој не праве задоволство…