есен…

TELEFUNKEN – от совесно како секое утро во 5 и пол се јави со првите вести. Да, не разбудуваат звуците … More