Си седам и си мислам

Си седам и си мислам… Мене ми е јасно дека јас со моите мисли и моето недеиствие неможам нешто да … More

Баби и жаби

Проклета е споредбата. Со годините научив да не споредувам ситуации, состојби, табиети, навики, … поготово не, помеѓу Швајцарија и Македонија. … More