Си седам и си мислам

Си седам и си мислам…
Мене ми е јасно дека јас со моите мисли и моето недеиствие неможам нешто да променам.
Само си мислам како може да има човеци кои со своите мисли и убедувања ја уништуваат историјата на една древна цивилизација.
И ќе а измислиш.
Ќе ти текне дека “децата“ кои израснале у најновата Македонија не вишле ништо убаво у таа држава.
У држава у која пластиката (и сето ѓубре) се фрла насекаде, а упорно се “рециклираат“ песни од времето на Тито.

Шо му значи името МАКЕДОНИЈА на тие изгубени генерации ???