песок, мерење, 50мм

Јуни 2020 Средина на месец јуни, лето Господово 2020. Границите по Европата се отвараат полека, не секаде, ама за некој … More