“Док палме нишу гране…“

И така, дури некаде на палмите гранките ги нишат,
у “нашето село“ растат продуктивни дрва….