Ногу малигани

“Ами со професионален апарат и ја убави слики ќе правам!“ “Лесно е со професионален апарат да правиш убави слики“ … … More

365 цркви!!!

Ногу сакам нов Свет, или стар. Сакам друг Свет. Свет без корона. Свет без Трамп. Свет без бечелер. Свет без … More