Кралицата, вечна

Риги, Кулм, “Кралицата на планините“,
1800 метри надморска височина, -5°C, дува ветер у п м, прстињата замрзнуват после 8 секунди од каа ќе ги соблечиш нараквиците…

Ама меракот и задоволството преголемо кога ќе застаниш на осојот и гледаш до Ѓерманија (добро де, ќе се виде Ѓерманија ако нема магла на таа страна).
И така почна новата авантура “Риги 2021“
Бидете спремни да ве утепам со фотографии од Риги ваа година.
После 20 и кусур години конзумирана само од страна и срамежливо, оваа година ќе ја “освоиме“, се надевам.