Црно-бело во боја….

Госпоѓата Холе (Frau Holle) го испушти целиот свој раскош преку ридјето и полињата на Швајцарската Конфедерација. Па така зелената Швајцарија … More

Кралицата, вечна

Риги, Кулм, “Кралицата на планините“, 1800 метри надморска височина, -5°C, дува ветер у п м, прстињата замрзнуват после 8 секунди … More